Pravidla a kritéria

Pravidla mezinárodní soutěže Mladých reportérů pro životní prostředí si můžete přečíst zde:

Harmonogram

Vítěžné výstupy národního kola soutěžě jsou v průběhu dubna překládány do angličtiny a do konce dubna zaslány prostřednicvím TEREZy do mezinárodní kanceláře programu. Žáci tedy své přeložené výstupy odešlou do TEREZY před finálním datem. V druhé polovině května se schází mezinárodní porota a hodnotí zaslané výstupy. Na začátku června jsou pak oznámeny výsledky soutěže a odeslány certifikáty.

Datum odeslání výstupů do mezinárodního kola soutěže pro rok 2019/2020 je 30.7.2020! Do TEREZy musí být zaslány nejpozději 31.5.2020!

Členové a členky mezinárodní poroty

Christopher Slaney

Novinář a tvůrce televizních zpráv

Pedro Marcelino

Režisér a producent dokumentárních filmů, jeden z první studentů zapojených do Mladých reportérů.

Julie Saito

Programová specialistka na komunikaci v oddělení Vzdělávání pro udržitelný rozvoj, UNESCO, Paříž

Mayra Navarrete

Fotografka

Tovard Jacobsson

Poradce a expert v mnoha oborech - věda, TV a filmová produkce, reklama, vzdělávání...

Anne Vela Wagner

Výkonná ředitelka Mars Wrigley Foundation

Mari Nishimura

Ekosystem Division, UNEP, zaměření na vzdělávání mladých v Niorobi, Keňa.