Jak komunikovat environmentální témata?

Jak komunikovat témata životního prostředí tak, aby v lidech vzbudila zájem a měli ochotu se zapojit do řešení environmentálních problémů?  Výzkumy ukazují, že zprávy o problémech životního prostředí, které vyvolávající strach a obavy lidí, z dlouhodobého hlediska ke změně myšlení a chování lidí nepřispívají. Vyvolávají spíše pocit beznaděje a vedou k přesvědčení lidí, že nelze s danými problémy nic dělat. Existují ale způsoby efektivní komunikace, které se naopak ukazují účinné. Dokazují to již odvedené kampaně u nás i ve světě (např. Futerra), série článků nabízejících řešení problémů namísto pouhého informování o problému (solutions journalism atd.) a další příklady tzv. pozitivní komunikace.

Proto jsme se rozhodli věnovat se komunikaci environmentálních témat podrobněji také v oblasti environmentálního vzdělávání. Zaměřili jsme se na to, jak pomoci žákům, učitelům a tím i školám informovat veřejnost o problémech životního prostředí a jejich řešeních pozitivně, tak aby uměli zaujmout a získat své okolí k řešení problémů a dosáhli změny myšlení lidí. Ve spolupráci s odborníky a za finanční podpory MŽP připravujeme publikaci, „kreativní zápisník“, který žákům představí jednak cestu, jak promýšlet komunikaci, ale také jednotlivé techniky, které se v efektivní komunikaci osvědčily. Na konci roku 2020 se tak můžete těšit na ucelený materiál, odzkoušený pilotními školami, který budeme nabízet zájemcům.

A než bude kreativní zápisník hotový, zapamatujte si alespoň těchto 5 malých pomocníků, jak přimět lidi naslouchat:

  1. Probouzejte v lidech to dobré – lidé chtějí být od přírody dobří, i když dělají chyby. Proto k nim promlouvejte s vírou, že mohou pomoci problémy řešit, ne že kvůli nim je vše ztraceno.
  2. V jednoduchosti je krása – nenuťte lidi přemýšlet nad významem vašeho sdělení. Ať je vaše zpráva směrem k nim, jak se říká, jasná jako facka.
  3. Překvapte své publikum -  najděte na vašem tématu něco neočekávaného, jedinečného, překvapivého.
  4. Buďte uvěřitelní – opřete vaše tvrzení o fakta, výsledky výzkumů, studie, slova odborníků. Domněnky a předpoklady nemají v reportérské práci místo.
  5. Myslete hlavou, ale zasáhněte srdce – vyprávějte příběhy, propojujte téma s reálným životem lidí. Jak se téma dotýká jejich obce, ulice, domu a nejlépe jich samotných.