Soutěž Mladých reportérů pro životní prostředí

Žáci a studenti ve věku 11-25 let se mají možnost se svými reportážními výstupy zapojit do soutěže Mladí reportéři pro životní prostředí. Soutěž probíhá nejprve na národní úrovni, většinou v březnu daného roku, kdy žákovské výstupy posuzuje národní porota složena z předních odborníků z řad novinářů, filmařů, fotografů a odborníků na environmentální vzdělávání. Soutěží se ve třech různých věkových kategoriích (11-14 let, 15-18 let a 19-25 let) a zvlášť jsou také hodnoceny reportážní videa, reportážní články a reportážní fotografie. Vítězné výstupy národního kola pak postupují do kola mezinárodního. Výsledky mezinárodního kola bývají známe začátkem června.

Více informací o jednotlivých kolech a termíny zasílání reportáží najdete v sekci Národní kolo a Mezinárodní kolo.