S koncem roku 2023 byl program v ČR ukončen!!! 

Soutěž Mladých reportérů
pro životní prostředí

Žáci a studenti ve věku 11-25 let se mají možnost se svými reportážními výstupy zapojit do soutěže Mladí reportéři pro životní prostředí. Soutěž probíhá nejprve na národní úrovni, většinou v březnu daného roku, kdy žákovské výstupy posuzuje národní porota složena z předních odborníků z řad novinářů, filmařů, fotografů
a odborníků na environmentální vzdělávání. Soutěží se ve třech různých věkových kategoriích (11-14 let, 15-18 let a 19-25 let)
a zvlášť jsou také hodnoceny reportážní videa, reportážní články
a reportážní fotografie. Vítězné výstupy národního kola pak postupují do kola mezinárodního. Výsledky mezinárodního kola bývají známe koncem června.

Pravidla a kritéria národního kola soutěže

Pravidla a kritéria národního kola soutěže Mladých reportérů se řídí pravidly kola mezinárodního. Ty jsou popsána v metodice Mladí reportéři pro životní prostředí - příručka pro žáky a učitele nebo si je můžete přečíst zde.

Vítězné reportáže 2023

Zachraňte žáby - vítězné video žákyň ZŠ J. V. Sládka Zbiroh v kategorii 11 - 14 let

Black City - vítězné video žáků Waldorfské ZŠ a SŠ Ostrava v kategorii 15-18 let

Veganství a vegetariánství: trend dnešní doby nebo další záchranné lano pro životní prostředí

Vítězný článek Magdaleny Kozlové z Gymnázia Arabská v Praze v kategorii 15-18 let

Den bez technologií

Vítězné video žáků ZŠ Březová u Sokolova v kategorii kampaňové video.

Vítězné reportáže 2022

Pohodlnost za cenu ničení planety

Reportážní video žákyň Českoslovanské akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborné školy, Praha 2, Resslova 8. věnované problematice znečišťování ovzduší v důsledku jízdy aut na krátké vzdálenosti. 

Co je to tady všude, mikroplast to asi bude

Článek Nely Krskové ze ZŠ Vsetín, Rokytnice o mikroplastech a jejich přítomnosti v různých prostředích.

Vítězné reportáže 2021

Pohledem studenta: Vliv řidiče na provoz nákladního vozidla

Reportážní video studenta Petra Práška z ISŠA Brno o vlivu řidičů nákladních aut na provoz vozidla, a tím i na množství skleníkových plynů uvolněných do ovzduší. Věková kategorie 19-25 let.

Továrny

Reportáž Ekotým ZŠ Krásná Lípa o tom, jak lze řešit problematiku starých a nevyužitých průmyslových budov v okolí. Věková kategorie 15-18 let.

Povodně

Reportáž žákyň ZŠ Troubky o problému povodní, který je v minulosti i současnosti velmi trápí. Věková kategorie 11-14 let.

Je důležitější, jak vypadáme my, nebo naše planeta?

Touto otázkou se ve svém článku zabývá Alžběta Horáková, členka Ekotýmu gymnázia Litoměřická Praha 9. Věková kategorie 14-18 let

Vítězné reportáže 2020

Vítězné reportáže 2019

Vítězné video žáků ZŠ Zbiroh, kategorie 15-18 let.
Vítězné video žáků ZŠ Zbiroh, kategorie 11-14 let.
Vítězný článek žáků SPŠ Kutná Hora, kategorie 15-18 let
Vítězný článek žáků ZŠ Jílové u Prahy, kategorie 11-14 let.

Pravidla a kritéria mezinárodního kola soutěže

Harmonogram

Vítěžné výstupy národního kola soutěžě jsou v průběhu dubna překládány do angličtiny a do konce dubna zaslány prostřednicvím TEREZy do mezinárodní kanceláře programu. Žáci tedy své přeložené výstupy odešlou do TEREZY před finálním datem. V druhé polovině května se schází mezinárodní porota a hodnotí zaslané výstupy. Na začátku června jsou pak oznámeny výsledky soutěže a odeslány certifikáty.

Datum odeslání výstupů do mezinárodního kola soutěže pro rok 2022/2023 je 12. 5. 2023! Do TEREZy musí být zaslány nejpozději 20. 4. 2023!

Členové a členky mezinárodní poroty

Christopher Slaney

Novinář a tvůrce televizních zpráv

Julie Saito

Programová specialistka na komunikaci v oddělení Vzdělávání pro udržitelný rozvoj, UNESCO, Paříž

Tovard Jacobsson

Poradce a expert v mnoha oborech - věda, TV a filmová produkce, reklama, vzdělávání...

Mari Nishimura

Ekosystem Division, UNEP, zaměření na vzdělávání mladých v Niorobi, Keňa.

Pedro Marcelino

Režisér a producent dokumentárních filmů, jeden z první studentů zapojených do Mladých reportérů.

Mayra Navarrete

Fotografka

Anne Vela Wagner

Výkonná ředitelka Mars Wrigley Foundation