Soutěž Mladých reportérů
pro životní prostředí

Žáci a studenti ve věku 11-25 let se mají možnost se svými reportážními výstupy zapojit do soutěže Mladí reportéři pro životní prostředí. Soutěž probíhá nejprve na národní úrovni, většinou v březnu daného roku, kdy žákovské výstupy posuzuje národní porota složena z předních odborníků z řad novinářů, filmařů, fotografů
a odborníků na environmentální vzdělávání. Soutěží se ve třech různých věkových kategoriích (11-14 let, 15-18 let a 19-25 let)
a zvlášť jsou také hodnoceny reportážní videa, reportážní články
a reportážní fotografie. Vítězné výstupy národního kola pak postupují do kola mezinárodního. Výsledky mezinárodního kola bývají známe začátkem června.

Pravidla a kritéria národního kola soutěže

Pravidla a kritéria národního kola soutěže Mladých reportérů se řídí pravidly kola mezinárodního. Ty jsou popsána v metodice Mladí reportéři pro životní prostředí - příručka pro žáky a učitele nebo si je můžete přečíst zde.

Harmonogram

Žákovské výstupy jsou zasílány do národního kola soutěže na adresu mladireporteri@terezanet.cz, a to většinou v druhé polovině března daného školního roku. Přesné datum je vždy stanoveno začátkem září daného školního roku a odvíjí se od data mezinárodní soutěže.

Pro školní rok 2021/2022 je termín zaslání žákovských výstupů do národního kola soutěže stanoven na 20. 4. 2022.

Členové a členky české poroty

Martin Mach Ondřej

Šéfredaktor Ekolistu

Slávek Hrzal

Novinář, vedoucí Dětské tiskové agentury a školský ombudsman

Miroslav Novák

Odborník na environmentální vzdělávání a osvětu, ministerský rada na MŽP

Aleš Máchal

Ekopedagog a administrátor Ekopubliky

Marie Drahoňovská

Stážistka v gruzínské mediální společnosti JAMnews

Daniel Mrázek

Reportér Českého rozhlasu

Martina Patočková

Spoluzakladatelka webu Ekonews zaměřeného na byznys a udržitelnost

Veronika Němcová

Spoluzakladatelka webu Ekonews zaměřeného na byznys a udržitelnost

Vítězné reportáže 2022

Pohodlnost za cenu ničení planety

Reportážní video žákyň Českoslovanské akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborné školy, Praha 2, Resslova 8. věnované problematice znečišťování ovzduší v důsledku jízdy aut na krátké vzdálenosti. 

Co je to tady všude, mikroplast to asi bude

Článek Nely Krskové ze ZŠ Vsetín, Rokytnice o mikroplastech a jejich přítomnosti v různých prostředích.

Vítězné reportáže 2021

Pohledem studenta: Vliv řidiče na provoz nákladního vozidla

Reportážní video studenta Petra Práška z ISŠA Brno o vlivu řidičů nákladních aut na provoz vozidla, a tím i na množství skleníkových plynů uvolněných do ovzduší. Věková kategorie 19-25 let.

Továrny

Reportáž Ekotým ZŠ Krásná Lípa o tom, jak lze řešit problematiku starých a nevyužitých průmyslových budov v okolí. Věková kategorie 15-18 let.

Povodně

Reportáž žákyň ZŠ Troubky o problému povodní, který je v minulosti i současnosti velmi trápí. Věková kategorie 11-14 let.

Je důležitější, jak vypadáme my, nebo naše planeta?

Touto otázkou se ve svém článku zabývá Alžběta Horáková, členka Ekotýmu gymnázia Litoměřická Praha 9. Věková kategorie 14-18 let

Vítězné reportáže 2020

Vítězné reportáže 2019

Vítězné video žáků ZŠ Zbiroh, kategorie 15-18 let.
Vítězné video žáků ZŠ Zbiroh, kategorie 11-14 let.
Vítězný článek žáků SPŠ Kutná Hora, kategorie 15-18 let
Vítězný článek žáků ZŠ Jílové u Prahy, kategorie 11-14 let.

Pravidla a kritéria mezinárodního kola soutěže

Harmonogram

Vítěžné výstupy národního kola soutěžě jsou v průběhu dubna překládány do angličtiny a do konce dubna zaslány prostřednicvím TEREZy do mezinárodní kanceláře programu. Žáci tedy své přeložené výstupy odešlou do TEREZY před finálním datem. V druhé polovině května se schází mezinárodní porota a hodnotí zaslané výstupy. Na začátku června jsou pak oznámeny výsledky soutěže a odeslány certifikáty.

Datum odeslání výstupů do mezinárodního kola soutěže pro rok 2021/2022 je 20. 5. 2022! Do TEREZy musí být zaslány nejpozději 20. 4. 2022!

Členové a členky mezinárodní poroty

Christopher Slaney

Novinář a tvůrce televizních zpráv

Julie Saito

Programová specialistka na komunikaci v oddělení Vzdělávání pro udržitelný rozvoj, UNESCO, Paříž

Tovard Jacobsson

Poradce a expert v mnoha oborech - věda, TV a filmová produkce, reklama, vzdělávání...

Mari Nishimura

Ekosystem Division, UNEP, zaměření na vzdělávání mladých v Niorobi, Keňa.

Pedro Marcelino

Režisér a producent dokumentárních filmů, jeden z první studentů zapojených do Mladých reportérů.

Mayra Navarrete

Fotografka

Anne Vela Wagner

Výkonná ředitelka Mars Wrigley Foundation