Mladí reportéři a žurnalistika zaměřená na řešení

Ve školním roce 2019/2020 se povedlo navázat spolupráci mezi českými Mladými reportéry pro životní prostředí a Transtitions, o.s., kde se věnují vzdělávání novinářů v oblasti žurnalistiky zaměřené na řešení - solution journalism. Co je Solution journalism se dočtete zde. Díky této spolupráci a podpoře Americké ambasády v Praze můžeme od září 2019 rozjet projekt s názvem Solution journalism for young reporters.

Jak bude projekt probíhat?

Ve školním roce 2019/2020 budeme úzce spolupracovat s pěti studentskými týmy Mladých reportérů ve věku 16-25 let, které proškolíme a budeme je vést krok za krokem k tvorbě reportážního výstupu zaměřeného na problém životního prostředí v okolí místa, kde studenti žijí či působí. Reportáže budou tvořeny dle metod již zmíněné Solution journalism. Studenti si mohou zvolit nejen problém životního prostředí, ale také formu reportáže – reportážní článek nebo reportážní video.

Žákům a studentům nabízíme jednodenní workshop vedený odborníkem na Solution journalism, několik konzultací v průběhu tvorby reportáže, možnost účasti v národním a mezinárodním kole soutěže Mladých reportérů pro životní prostředí, pomoc s šířením výstupu, prezentaci výstupů na veřejnosti a zpětnou vazbu od odborníků.

Projekt bude probíhat od září do konce školního roku. Vzniknou příklady dobré praxe a krátká metodika pro případné další zájemce. O průběhu projektu budeme průběžně informovat na našem webu.